CV

Koulutus

Fysioterapeutti (AMK). Seamk, 2019.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.  Suuntautumisena mielenterveys- ja päihdetyö, 2007

Ammatillinen lisäkoulutus ja kurssit

Toiminnallinen ryhmänohjaajakoulutus. Seinäjoki, 2019.

Matalataajusen äänivärähtelyhoidon erikoistumiskoulutus I ja II, VIBRAC-hoitajakoulutus, Eino Roiha -säätiö, Jyväskylä. 2013.

Rentoutusohjaajakoulutus, SHY, Jyväskylä. 2010.

Muut kurssit

EFT 1-taso. Kauhava, 2018.

Korva-akupunktion perusteet. Seinäjoki. 2018.

Symboli- ja mielikuvatyöskentelyn koulutus. Täydennysosio rentoutusohjaukseen. SHY, Jyväskylä. 2011.

Työkokemus

Laserhoitaja & VIBRAC-hoitaja, Seinäjoen Laserhoito Oy 2012 -> jatkuu edelleen.

Rentoutuskursseja ja ohjauksia kansalaisopistoissa ja oman yrityksen kautta, 2010 -> jatkuu edelleen.

Mielenterveyshoitaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2008 -> jatkuu edelleen.

Mielenterveyshoitaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sijaisuuksia 2005-2008.

Kursseja, workshopeja, harrastetunteja, ohjaustoimintaa, Liikuntakaveritoimintaa vuodesta 2017 lähtien oman yrityksen kautta.