Yhdessä liikkuen

Lakeuden Liikuntakaveri

Muutakin kuin lenkittämistä / Miksi valita Liikuntakaveri / Mitä arvoa?

Liikuntakaveri -palvelun merkitys perustuu asiakkaan osallistamiseen, näkemykseen ihmisestä moniulotteisena kokonaisuutena, yhdessä tekemiseen ja ihmisarvon tunnustamiseen. Liikuntakaveri voi olla avuksi paitsi erilaisten liikuntamuotojen kokeilussa myös liikunnan saattamisessa kansallisten terveysliikuntasuositusten tasolle asiakkaan elämässä. Liikunnan terveysvaikutusten välittäminen asiakkaalle tavalla joka johtaa niiden sisäistämisen kautta tapahtuvaan aktiivisuuden lisääntymiseen on tavoite jokaisen asiakkuuden kohdalla.

Liikuntakaveri voi olla asiakkaan seurana yksittäisessä tapaamisessa kuten lajikokeilussa, tai suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä työskentelyssä viikottain/kuukausittain.

Lakeuden Liikuntakaveri on perustettu nähdylle tarpeelle erityisryhmien palveluiden kokonaisuudessa. Pitkä työkokemus erityisryhmien (psykiatriset, neuropsykiatriset asiakasryhmät) parissa ja koulutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alalla nivoutuvat palvelukokonaisuudeksi jossa kohdataan erityisryhmät yksilöinä, mutta ennen kaikkea yhdenvertaisena ihmisenä.

Jokaisen asiakkaan kanssa arvioidaan lähtötilanne, asetetaan tavoite ja perustellaan tavoitteellisuuden merkitys nykytilaan nähden.
Tavoite voi olla fyysisen aktiivisuuden tason ylläpitäminen muiden palvelujen lakatessa, tai aktiivisuustason nostaminen, liikunnallisten taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen tai vaikka onnistumiskokemusten säännöllisyyden kautta tapahtuva positiivisen minäkuvan rakentaminen.

UKK-Instituutin soveltavan liikuntapiirakan mukainen viikottainen liikunnallisen aktiivisuuden määrä jää monilla erityisryhmillä liian pieneksi. Suurin vaikutus on ohjauksellisen liikunnan toteuttamisen puute asiakkaan arjessa. Tutkimuksiin perustuvat suositukset painottavat erityisryhmille samoja liikuntamääriä ja -muotoja kuin kantaväestöllekin. Liikuntakaveri-toiminta näkee jokaisen asiakkaan lähtökohtaisesti pystyvänä ja osaavana, huomioiden asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Liikuntakaveri -palvelu perustuu psykofyysiseen ihmisnäkemykseen eli jokainen tapaamiskerta on sekä fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista asiakkaan olemuspuolta tukeva.

Miten alkuun?

Liikuntakaveripalvelu voi alkaa heti kun siitä on tehty sopimus.

Tilaajana voi olla asiakas itse tai asiakkaan omaiset. Asiakkuus voi olla ostopalveluna kunnan tai asumiskodin, yhdistyksen yms. kautta.

Ota rohkeasti yhteyttä mikäli sinä tai läheisesti on Liikuntakaveria vailla! Kerro omin sanoin tarpeesta ja lähdetään siitä miettimään hyvää pakettia.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään juuri heille sopiva palvelukokonaisuus. Se voi olla mitä vain yksittäisistä tapaamisista tavoitteelliseen urheiluharrastamisen aloittamiseen.

Tällä hetkellä palvelu mahdollista Seinäjoen ympäristössä.