Paremminvointia

Jaa tämä:

Termi ”Paremminvointia” liittyy sivuni ajatukseen keskeisesti. Se mitä sillä tarkoitan ja mitä paremminvointi elämässäni edustaa ei olekaan ihan sanalla tai kahdella avattu.

Toisaalta paremminvointi kertoo itsessään valtavasti, mutta siinä piilee myös väärinymmärryksen riski.

Hyvinvointi on elämässä tärkeää. Ihminen on kokonaisuus jonka rakentavat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen/hengellinen osa-alue. Nämä osa-alueet ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja eri hetkinä, eri arjen rooleissamme jokin osa-alue on suuremmin läsnä ja edustettuna kuin jokin toinen.

Hyvinvointi on asia joka puhuttaa, liikuttaa, herättää ajatuksia niin yksilötasolla kuin yhteiskuntarakenteiden tasolla. Hyvinvointivaltio, hyvinvoiva kunta, hyvinvoiva perhe ja hyvinvoiva yksilö. Ja kaikkea siltä väliltä. Usein hyvinvointi nähdään ja koetaan tai siitä puhutaan polarisoituneena: jos ei ole hyvinvointia, on pahoinvointia. Jos et ehdottomasti voi hyvin, voit todennäköisesti ainakin jollain tasolla pahoin.

Itse haluaisin nähdä polaarisen ajattelun ohitse niin että sitä voi vain yksinkertaisesti aina voida paremmin. Vaikka tänään olisi superfiilis, eikös vain huomenna voisi olla asiat vielä paremmin? Toki elämä on vuoristorataa ja ylämäkien vastapainoksi kuuluu myös alamäet, mutta miten meidän kävisi jos kaikki olisi aina vain tasaisen hyvin? Jos joka päivä olisi hyvä olla ja kaikki kivasti, hyvinvointi voisikin alkaa tuntua itsestäänselvyydeltä, hyvää oloa tuottava stimulaatio muuttuisikin turtumukseksi ja lopulta aika tylsäksi. Myönnän että myös tässä ajattelumallissa on läsnä polaarisuus, joko-tai -asettelu, mutta mitenpä muuten selittää asiaa.

Ajatus siitä että aina voi pyrkiä parempaan on vähintään yhtä lohduttava kuin ajatus siitä että jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Asioiden ehdottomuus poistuu ja jäljelle jää tekemisen ydin ja edellytys, aikomus. Aikomus aloittaa alusta, aikomus pyrkiä parempaan. Tänään voin hyvin, mutta huomenna voin voida vielä paremmin. Paremmin vointi pitää hyvinvoinnin stimuluksen virkeänä eikä siihen totu ja turru samalla lailla koska ajatus on rakentaa omaa hyvinvointia yhä laajemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi.

Mitä se paremminvointi sitten konkreettisesti on?

Se voi olla mitä tahansa jonkin aspektimme jalostumista. Aspektit eli osa-alueet olivat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen/hengellinen.

Fyysinen osa-alue sisältää kehomme ja sen toiminnot. Kokemuksen siitä että elimistömme voi hyvin ja toimii kuten sen pitääkin. Tämä voi sisältää treenitulosten parantumista, kehon notkeuden ja pystyvyyden kehittymistä, yleisen kokemuksemme ”omassa ihossa” olemisen eheytymisestä, unen laadun ja määrän huomioimista ja parantumista jne.

Psyykkinen osa-alue ja sen paremminvointi kuvastaa sitä miten toimimme tunteiden ja ajatusten kanssa. Miten suhtaudumme stressiin tai ärsykkeisiin tai mikä on yleinen mielen tason jaksamisen tilamme. Psyykkinen osa-alue on myös sitä kuinka kykenemme rauhoittumaan ja vetämään rajaa arjen aktiivisesta toiminnasta ja hälystä rauhallisempaan ja hitaampaan moodiin.

Sosiaalinen paremminvointi kuvastaa itseämme suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Sitä että koemme miellyttäväksi asioidessamme ihmisten kanssa ja osaamme tehdä valintoja että emme kuluta itseämme muiden kustannuksella. Sosiaalinen osa-alue sisältää myös vaikkapa ajankäytön taitoa (työ/perhe/ystävät/oma aika).

Henkinen/hengellinen aspekti on sellainen jota ei aina ihmisen osa-alueita luetellessa mainita. Se on kuitenkin olemassa, toisilla enemmän esillä kuin toisilla. Luonnollisesti uskontoon ja hengellisiin ajatuksiin ja kokemuksiin sisältyvät toiminnot kuuluvat tähän osa-alueeseen. Myös ateistisella ihmisellä on oma henkinen ulottuvuus, silloin se sisältää juuri hänen maailmankuvansa katsomuksen. Kun ihmisellä on henkinen osa-alue vahvana hänen tapansa nähdä maailma ja sen tapahtumat on tasapainossa ja se toimii ikään kuin kivijalkana muille osa-alueille.

Uskon vakaasti että jokaisena päivänä jotain osaa ihmisestä voi saada voimaan paremmin vaikka asiat olisivatkin jo vallan hyvin. Eikä siinä ole mitään pahaa.

Jaa tämä:

Vastaa